Nummer 0


Vlaamse Leeuw niet verkrachten! | oktober 1992


Vlaanderen tegen racisme (Roel Van Booitshoecke)<< Nummer 0

In het voorjaar startte een groep jongeren uit de Vlaamse beweging een campagne "Vlaanderen tegen racisme". Bedoeling was en is een positieve actie voor verdraagzaamheid te voeren binnen de Vlaamse beweging, en tegelijkertijd voor een breed publiek te stellen dat de Vlaamse Leeuw geen symbool is of mag worden van intolerantie.

Initiatiefnemer van de campagne is Joost Vandommele, die zorgde voor het ontwerp van zelfklevers en posters. Via een persconferentie in de Baskische Club Gure Etxea te Brussel werden begin maart de doelstellingen van de campagne uiteengezet.

Associatie met extreem-rechts

Verschillende zaken noopten de initiatiefnemers om de handen uit de mouwen te steken.

Een week voordien nog bijvoorbeeld greep er in Brussel een betoging plaats van 3000 Basken, waarbij zich enkele tientallen Vlamingen hadden gevoegd van het Vlaams Baskenlandcomité Anai Artea en van o.m. TAK en de Vlaamse Jongeren Overijse. Mèt leeuwenvlaggen. De maandag erop had de volledige franstalige pers het over de talrijke Basken "en een delegatie van het Vlaams Blok". Het is dus weer eens zover: de Vlaamse leeuwenvlag wordt meteen geassocieerd met extreem-rechts. En dit niet enkel door franstaligen! Een campagne om dat te verhelpen is dus zeker geen overbodige luxe.

Toelichting

Drie 'vooraanstaanden' hadden aangekondigd de campagne, of liever hun eigen mening over deze campagne te komen toelichten op de persconferentie. Oud-TAK-voorzitter Piet De Pauw was om beroepsredenen verhinderd.

VU-senator Nelly Maes daarentegen was wèl van de partij. Zij wees o.m. op het feit dat de associatie van Vlaanderen met uiterst-rechts de concrete samenwerking met Nederland fel zou kunnen compromitteren. De senator verwees ook naar de geschiedenis van de Nederlanden, en benadrukte dat het juist de periodes van openheid en grensoverschrijdende contacten waren geweest die Vlaanderen destijds tot grote bloei hadden gebracht.

Namens het socialistische August Vermeylenfonds betreurde Roland Laridon dat andere Vlaamse strijd- en cultuurverenigingen niet geneigd zijn om zich terzake duidelijk uit te spreken. Hij vernoemde in dit verband het katholieke Davidsfonds en het liberale Willemsfonds.

Volksunie

De persconferentie kreeg een goede weerklank in de Vlaamse en zelfs in de franstalige pers (o.m. in La Dernière Heure). Een direct gevolg was ook dat een aantal mensen van de VU (toen ook nog VVD) het ietwat gênant stilzwijgen doorbraken en uiteindelijk iets van zich liet horen.

Spijts hun verruimingsgesprekken en hun hertekening van het Vlaamse politieke landschap vonden zij toch nog de tijd om met een representatieve delegatie mee te stappen in de betoging van 22 maart: vader en zoon Anciaux, Willy Kuijpers, Jaak Vandemeulebroucke, Nelly Maes... Met andere woorden: diegenen die vandaag door Jaak Gabriëls verweten worden het Blok achterna te hollen!

11 juli

De beschamende feiten die zich op 11 juli afspeelden op de Brusselse Grote Markt zijn inmiddels genoegzaam gekend.

Minder geweten is dat reeds vóór Willem Vermandere het podium besteeg heel wat medewerkers van Vlaanderen tegen racisme bedreigd, geschopt en aangevallen werden door leden van de Nationalistische Studenten Vereniging (NSV) van Antwerpen, samen met franstalige skinheads, naar verluidt militanten van het Blok van Vilvoorde. Het ging hooguit om enkele tientallen vertegenwoordigers van de fine fleur van extreem-rechts. Zij scheurden affiches en een vlag stuk en slaagden erin iemands vingers te breken. Daarnaast deden ze nog wat stoer door naar anderskleurige toeristen makak of bougnoul te schreeuwen.

Een paar toevallig rondwandelende Koerden dachten aanvankelijk zelfs dat het om tegenbetogers ging en stonden achteraf perplex...

Menschen van te lande

Maar het hek was pas goed van de dam toen de brave godsdienstleraar-dichter uit de Westhoek het podium besteeg. Zelfs toen hij Myn menschen van te lande zong, een liedje over Frans-Vlaanderen, bleven deze geschiften loeien. Tot zelfs het NSV van Leuven beschaamd afdroop...

Gelukkig was - op 't Pallieterke na - iedereen van de pers unaniem in zijn afwijzing van de actie van het Blok-commando.

Alida Neslo

In Het Belang van Limburg herinnerde Mark Platel eraan dat een dergelijk incident reeds enkele jaren geleden plaatsvond, toen rechts-extremisten ageerden tegen het optreden van Alida Neslo op de Sporenviering. De uit Suriname afkomstige Neslo bracht toen een passage uit Max Havelaar van Multatuli. Een èchte provocatie dus voor deze Beotiërs.

Mark Platel schreef toen, op maandag 13 juli 1987: "We willen proberen geen scheldwoorden te gebruiken. Maar het is niet gemakkelijk. De afschuw, de walg voor het gebeuren op de Brusselse Grote Markt zit immers te diep."

De gebeurtenissen van 11 juli zetten nog eens dik in de verf hoe zinvol een actie als 'Vlaanderen tegen racisme' is...