Nummer 107


Redactioneel | mei 2005


Europese Grondwet? Nee, bedankt! (Christian Dutoit)<< Nummer 107

In Frankrijk en Nederland woedt volop het debat over de Europese Grondwet. Bij ons is en was dat niet het geval, omdat alle politieke aandacht ging naar de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, met de afloop die u als Meervoud-lezer natuurlijk kent. We staan zelfs niet even ver of veraf als vroeger, er werd een stap terug gezet: het onbespreekbare werd plots bespreekbaar, en dat zullen ze ten zuiden van de taalgrens geweten hebben. Je moet er maar eens Le Soir op nalezen.

In de ons omringende landen, en dan bedoelen we in de eerste plaats Nederland en Frankrijk, is er een grondig maatschappelijk debat aan de gang over de Europese Grondwet. Bij ons is daar weinig of geen sprake van: het lijkt wel alsof het ons geen moer kan schelen. Ten onrechte natuurlijk, want 'Europa' grijpt wel degelijk in op ons dagelijks bestaan. Dat mochten de havenarbeiders in Zeebrugge vorige week nog eens aan den lijve ondervinden: zij voerden - niet voor de eerste keer - actie tegen een Brits schip dat de 'wet Major' niet respecteert en de bemanning taken liet uitvoeren die enkel door erkende havenarbeiders mag worden gedaan. Een fait divers voor onze kwaliteitskranten, maar niet voor de slachtoffers van 'Europa'.

Enkele dagen geleden trok er een betoging door de Brusselse wijk waar ons blad gevestigd is, georganiseerd door activisten van Attac en gericht tegen de richtlijn-Bolkestein en de Europese Grondwet. Euro-scepticisme is dus wel sluimerend aanwezig. Maar in het parlement en in de pers merk je daar bedroevend weinig van. De enige verkozenen des volks die trouwens tégen de EU-grondwet stemden in de Kamer waren die van het Vlaams Belang. En paradoxaal genoeg gaan onze sociaal- en christendemocraten in Frankrijk mee campagne voeren tegen de eurocritici, tegen de Franse vakbonden in, met Mia De Vits op kop. Georges Debunne zal het prettig vinden. Want deze grondwet heeft niets met een èchte grondwet te maken, het gaat om een neoliberaal manifest. Met deze grondwet wordt één economische variant, de vrije-markteconomie, dwingend opgelegd aan alle lidstaten. Ook voor publieke diensten zoals onderwijs en zorg zijn de regels van de markt straks maatgevend.

Het is bijzonder spijtig dat er vanuit de Vlaamse beweging geen overdonderend anti-signaal gegeven werd. Enkele jaren geleden nam de Vlaamse Volksbeweging het voortouw in een campagne tegen de EU-pletwals. Dit thema staat nu een beetje op waakvlam, en dat is geen goede zaak. Dat er op 'Belgisch' niveau geen ruimte is voor een debat is nogal wiedes, maar op het Vlaamse vlak zou er toch iets op gang getrokken kunnen worden. Of zijn we weer eens naïef?