Nummer 127Notice: Undefined variable: voornaam in C:\inetpub\wwwroot\meervoud\artikel.php on line 67

Notice: Undefined variable: achternaam in C:\inetpub\wwwroot\meervoud\artikel.php on line 67

"Het is een hard leven, maar ook een schoon en een fascinerend!" | mei 2007


Kort genoteerd ( )<< Nummer 127

Hier spreekt men Nederlands...

Dertig jaar geleden slaagde Vlaanderen erin het gebruik van het Nederlands in de verhoudingen tussen patroons en werknemers wettelijk als voertaal vast te leggen via het taaldecreet van 1973. Vandaag in tijden van mondialisering van de economie wordt deze wet in Vlaanderen uitgehold. In sommige multinationals wordt geëist het Engels als voertaal te gebruiken, wie aan de universiteit een loopbaan wil uitbouwen moet in het Engels publiceren. Geen haan die ernaar kraait. Sommige woordvoerders van bedrijven, banken, onderwijs, media, kunnen geen twee zinnen zeggen of ze moeten een Engelse term gebruiken... In medialand heerst een opbod om normaal Nederlands te vervangen door Engelse termen.

Een ander aspect van de mondialisering is de immigratie van anderstaligen. Sommige allochtonen, die hier zullen blijven wonen en werken, lopen niet over van enthousiasme om zich via het dagelijks gebruik van het Nederlands te integreren. In het Limburgse bedrijf HP Pelzer heeft de directie geëist dat allochtonen Nederlands zouden spreken. Op zich lovenswaardig. De directie koppelde daar zelfs sancties aan. De stok zonder wortel lijkt ons echter eerder contraproductief. Beter zou zijn dat het patronaat op dit vlak zijn verantwoordelijkheid zou nemen en zelf initiatieven organiseert én betaalt om lessen Nederlands te laten leren en de allochtonen verplichten de lessen te volgen.

En natuurlijk moet ook de Vlaamse overheid helpen. Na tientallen jaren laksheid (in naam van het multiculturalisme?), te weinig middelen en aanmoediging voor taalcursussen heeft de Vlaamse minister van Werk Frank Vandenbroucke (SP.A) nu aangekondigd (10 juni, verkiezingen?) dat anderstalige werkzoekenden in de Vlaamse Rand voortaan verplicht worden een cursus Nederlands te volgen teneinde hen te helpen een job te vinden. Dat is niets te vroeg als we weten dat NVA- parlementslid Marc Demesmaeker recent had aangetoond dat in 2006 65% van de werklozen in Halle-Vilvoorde nauwelijks Nederlands spreekt. Terwijl in datzelfde jaar het aantal deelnemers aan de gratis taalcursussen van de VDAB daalde.

Bij dit alles kunnen we ons echt niet van de indruk ontdoen dat het huidig beleid wordt geflankeerd door een soort kosmopolitisme, xenofilie, vooral in trek bij een deel van de goed verdienende libertaire "progressieven".

Het stimuleert een klimaat van onverschilligheid voor het Nederlands. Sommige allochtone werknemers (bijv. zelfstandig werkende autochtonen zijn heel wat alerter) blijven laks in het leren van het Nederlands en zijn zelf mede bron van misverstanden, spanningen en te weinig kansen op de arbeidsmarkt. Tegelijk moet het maar eens stoppen dat sommige werkgevers weigeren allochtonen aan te werven ondanks het feit dat er genoeg kandidaten zijn die Nederlands kennen...

Ze komen uit het Oosten, ze komen van ver...

Dat is het driekoningenliedje dat vroeger werd gezongen. Onschuldig vermaak. Maar de pret gaat eraf als je leest wat een zaakvoerder van een kledingfabriek in Roemenië verplicht is te doen: "Wij stellen Chinese arbeiders te werk omdat we geen Roemeense arbeiders meer hebben omdat zij allemaal vertrokken zijn om elders in Europa te werken". (Tijd, 17 april 2007).

Zieke managers...

Rond de te hoge lonen van topmanagers wordt vaak een nummertje hypocrisie opgevoerd. Terwijl de top van het politiek establishment zich rijkelijk bedient van topmandaten in de raden van bestuur van grote private ondernemingen en banken en goede maatjes is met de topmanagers, nemen ze onder druk van een morrende bevolking standpunt in tegen de te hoge lonen van topmanagers.

Tegelijk zeggen ze dat ze niks kunnen op wettelijk vlak omdat ze menen dat de soevereiniteit van aandeelhouders en bedrijfsleiding de heilige koe is waar niet mag aan geraakt worden. Wat de graaiende managers betreft is het schokkend dat topmanagers ongeacht hun prestaties miljoenen vangen, ze zuigen de onderneming leeg, leggen aan het personeel op een cynische manier loonmatiging op, en krijgen nog een bonus als ze tewerkstelling vernietigen zoals Rudy De Leeuw, voorzitter van het ABVV op 1 mei terecht stelde. Dit alles getuigt o.i. van een zieke mentaliteit.

Dit soort managers moeten in therapie. Het is duidelijk dat een bedrijf beter geleid wordt door bedrijfsleiders met een gezonde geest die niet uit zijn op zoveel mogelijk geldelijk gewin en het leegzuigen van het bedrijf. We menen dat op de arbeidsmarkt voldoende potentieel aanwezig is voor bedrijfsleiders die voor aanzienlijk lagere bedragen een bedrijf verantwoord kunnen leiden in functie van redelijke winst, maximale werkzekerheid voor de werknemers, sociale en ecologische normen en de lange termijn leefbaarheid van het bedrijf.

Het voorstel van het ABVV op 1 mei jl. om een graaitaks in te voeren is wat kort door de bocht als men deze niet ziet in een globaal concept van een grondige belastingshervorming. In deze zou het ABVV zich onafhankelijk moeten opstellen van de SP.A die in de paarse regering er niks van terecht bracht (cfr. de fiscale amnestie en de huidige ondermaatse fraudebestrijding die de grote witteboordencriminaliteit stimuleert (cfr. de brief van acht belastingsinspecteurs die een parlementair onderzoek vragen naar de verjaring van grote fraudedossiers van banken Anhyp, KBC,...). Inkomsten uit arbeid worden zwaar belast terwijl inkomsten uit kapitaal zowat gerust gelaten worden.

Een belastingshervorming moet de lage inkomens sparen (bijv. lage lonen, sociale uitkeringstrekkers, alleenstaanden worden relatief het zwaarst belast). De vakbonden pleiten terecht al jaren voor een belasting op de grote vermogens (bijv. grote winsten op de verkoop van aandelen laten bijdragen) en binnen de vennootschapsbelasting de aftrekpost 'toplonen' te beperken die vanaf een bepaald niveau als 'bedrijfskost' worden ingebracht.

Geld en plezier

Het is een verschijnsel van alle tijden dat de rijken zich graag onderscheiden van het plebs. Als je niet zo rijk bent, dan kun je in Vlaanderen afstand nemen op de middenmoot door Frans of Engels te praten. Met wat extra centen van je ouders is een ruime loft best betaalbaar en kun je voluit uit de bol gaan met je maten. Als jonge avontuurlijke yuppie heb je dan nog maar één droom: deelnemen aan de Gumballrace.

Op 29 april was het weer zo ver: meer dan honderd peperdure sportwagens vertrokken vanuit Londen voor een race van 3000 mijl (ongeveer 5000 kilometer) door Europa. Na het betalen van een inschrijvingsgeld van 41.000 euro moeten de deelnemers zo snel mogelijk naar de avondbestemming rijden. Om problemen met de politie te vermijden, heb je contant geld mee om de boetes te betalen. 's Avonds wacht je een onvergetelijk feestje met je vrienden. Je behoort tot een select clubje van bekende en minder bekende gezichten: wat wil je nog meer?

Maar begin mei liep het in Macedonië fout toen de Porsche 911 van twee Britten aan hoge snelheid (er wordt gezegd bijna 200 kilometer per uur) inreed op een andere auto. De bestuurder van de aangereden wagen kwam om het leven. De Britten die hun plezier door het voorval niet wilden laten bederven, reden verder maar werden even later gearresteerd.

Dat er mensen zijn die met graagte snelheidsboetes betalen en mensenlevens op het spel zetten om toch maar snel te kunnen rijden is onaanvaardbaar. Voor dat soort volk moet er dringend een nultolerantie worden ingevoerd.

ABVV zuivert zijn organisatie van niet-PS-getrouwen.

1 mei kennen we als de dag waarop alle socialisten gezamenlijk feest vieren met de linkervuist in de lucht. Maar de sociaal-democratie durft het wel eens knap lastig hebben met de aanwezigheid van zogenaamde 'dissidente linksen'. Dit werd in Brussel pijnlijk duidelijk.

Enkele mensen van CAP (Comité voor een Andere Politiek) waren aanwezig op het 1 mei-feest van het ABVV. CAP is de beweging die Jef Sleeckx samen met enkele anderen opzette, als reactie tegen de neo-liberale politiek van de sp.a en de PS (met de Europese Grondwet en het Generatiepact als trieste hoogtepunten). Die aanwezigheid werd blijkbaar niet door de PS-getrouwe top van het ABVV gesmaakt, en men liet een CAP-lid administratief aanhouden door de politie. Volgens het ABVV was één mei immers niet de dag om aan politiek te doen.

Pittig detail, is dat de gearresteerde in kwestie zelf lid is van het ABVV. Enkele uurtjes later had het ABVV er wel geen enkel bezwaar tegen om Freddy Thielemans van de PS een vrije tribune te geven, en liet hem partijcampagne voeren van op het podium van het ABVV-feest.

Twee maand eerder kreeg een PS-lid uit Bergen een schriftelijke vermaning omdat hij een peterslijst voor de trotskistische MAS had getekend. Het PS-lid uit de stad van Di Rupo werd opgeroepen om verantwoording te komen afleggen voor z'n gedrag. Of ook wel: "Il s' agirait là d'une faute grave de la part d'une militante socialiste, laquelle mériterait une sanction".

Het vergelijken van peterslijsten met de ledenlijsten van een partij is bovendien een ernstige schending van de privacy!

De sociaal-democratie heeft misschien de stalinistische ideologie afgeworpen, waar zeker de stalinistische 'truken van de foor'.

De Belgische Boerenbond en de Belgische macht

Dat de Belgische Boerenbond (BB) één van de machtigste organisaties in Vlaanderen is, werd eind april nog maar eens duidelijk toen de voorzitter van de Boerenbond - Noël Devisch - door de koning werd benoemd tot baron. Hij studeerde in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, hij werkte bij de Europese instellingen en maakt sinds 1993 deel uit van de Regentenraad van de Nationale Bank van België. Devisch zegt te strijden voor het welzijn van de boeren, maar maakt deel uit van een structuur waar geld verdienen centraal staat. Via de CD&V is de BB goed vertegenwoordigd in de politiek en is de organisatie nauw betrokken bij het beleid. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat het Vlaamse landbouwbeleid volledig op maat is geschreven van de agro-industrie. Kleine of biologische boeren moeten op geen enkele mildheid rekenen vanwege het Boerenbondnetwerk.

Vanaf 1 mei is Piet Vanthemsche de nieuwe ondervoorzitter van de Boerenbond. Koninklijke decoraties kreeg hij nog niet, maar hij zetelt in de Raad van Bestuur van de Koning Boudewijnstichting en is dus niet kansloos. Vanthemsche stond in een vorig leven aan het hoofd van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en mocht zich in die hoedanigheid regelmatig tot het volk richten om het gerust te stellen in verband met de veiligheid van ons voedsel.

Ambachtelijke, kleinschalige en biologische producenten werden onder zijn leiding bestreden omdat ze niet hygiënisch zouden werken. Omdat enkel grote bedrijven de (on)nodige investeringen kunnen doen, speelde het FAVV van Vanthemsche hiermee in de kaart van de agro-industrie. Wanneer Devisch in 2008 met pensioen gaat, dan staat Vanthemsche klaar. Het einde van het BB-tijdperk lijkt nog niet in zicht.

Ik blijf een liberaal

De federale minister van energie, Marc Verwilghen, trok onlangs de aandacht door de dienstwagen die hij uitkoos. Verwilghen viel voor de Audi Q7, een gigantische 'SUV', met een verbruik dat navenant is. Als minister van energie moet je het maar durven om belastingsgeld aan zo'n monster te hangen. In het Nieuwsblad van 10 april zei Verwilghen het volgende: "Het hele debat heeft me doen beseffen dat de uitstoot belangrijk is bij de keuze van een auto. Als ik er privé nog een koop, zal ik daar zeker rekening mee houden. Maar een mens moet kunnen kiezen. Ik blijf een liberaal".

Voltaire schreef (ook een beetje) Nederlands

Omdat Voltaire (1694-1778) van vele markten thuis was (hij was filosoof, dichter, spion en diplo-maat) bestond er al enige tijd het vermoeden dat hij ook de Nederlandse taal beheerste. Hij verbleef trouwens een half jaar in Nederland om steun te verwerven voor Frankrijk dat in de Oostenrijkse Successieoorlog verwikkeld was.

Nu is het officieel: hij schreef ook Nederlands. Onlangs vond men een brief van hem terug in het archief van het Fries Historisch en Letterkundig Museum Tresoar.

Het betreft een brief van de filosoof aan een Nederlander die een gedicht van hem vertaalde, een zekere Pieter Anthony de Huybert Heer van Kruiningen. Het briefje dateert uit 1743, en bevat o.m. de volgende zin: "Mijnheer, uwe vertaalling is better dan de anderen, maar ge hadt dar van de recht copy neet. Ik heb de eer ze u te senden".

Nederlandse vakbeweging lonkt naar de SP

Tot grote ergernis van de Nederlandse sociaal-democraten van de PvdA worden steeds meer leden van de Nederlandse vakbond FNV, traditioneel een visvijver van de PvdA, lid van de SP, de Socialistische Partij van Jan Marijnissen. Dat weet de SP zelfs zeer goed, en als Nederlanders gaan staken is de SP er als de kippen bij om soep uit te delen. Tomatensoep uiteraard, want de tomaat is het partijsymbool.

Volgens vakbondsbestuurder Niek Stam is de oorzaak van de verschuiving dat de SP heldere en herkenbare standpunten inneemt. Als voorbeelden noemt hij het verzet tegen de open grenzen voor Oost-Europeanen en de Dienstenrichtlijn.

Vooral jonge vakbondsleden zoeken aansluiting bij de SP.

Ook de euroscepsis van de SP slaat enorm aan, en vaak wordt de partij daarin nu gevolgd door andere leden van de Tweede Kamer. Harry Van Bommel, buitenlandwoordvoerder van de SP in Den Haag, die ook al te gast was op een SFL-activiteit: "Toen de SP zich in 2005 keerde tegen de Europese Grondwet, omdat die een stap op weg zou zijn naar een 'Europese superstaat', werden we daarom nog gehoond. Maar nu zijn zulke ideeën gemeengoed in de Tweede Kamer, behalve bij D66 en GroenLinks? Euroscepsis hoeft dus geen vies woord meer te zijn."

"De SP is geen linkse partij"

Dat het niet botert tussen de PvdA en de SP is braafjes uitgedrukt. Lodewijk de Waal, PvdA'er, oud-vakbondsbons en directeur van de vereniging voor persoonlijke dienstverlening Humanitas doet er geen doekjes rond: volgens hem is de SP geen linkse partij. Hij wil nét nog geen cordon sanitaire om die partij leggen, maar zijn kritiek is niet mals, en vooral boegbeeld Jan Marijnissen moet het ontgelden (NRC, 07.04.07). Hij verwijt de SP dat ze enkel haar machtspositie wil versterken en dat er niet mee samen te werken valt. De Waal: "Het lastige van samenwerking met de SP, zowel voor de vakbeweging als waar dan ook, is dat ze elke hervorming of modernisering wil tegenhouden omdat ze in wezen conservatief is." En: "Ik vind de SP ook geen linkse partij omdat zij geen oog heeft voor een veranderende wereld. Kijk naar hun houding inzake Europa en het omgaan met andere culturen in eigen land. Ze hebben op het punt van de islam nooit Fortuyn aangevallen.(...) Soms moet je over principiële kwesties als godsdienstvrijheid, globalisering en solidariteit het debat durven aangaan.(...) Het is onzinnig dat de SP zich in een zich globaliserende wereld zo kleinburgerlijk provincialistisch opstelt."

De Waal windt zich behoorlijk op over het feit dat Marijnissen zich kant tegen de dubbele nationaliteit. "Wat mij betreft mogen mensen zes paspoorten hebben."

"Verspreiden van Koran is misdrijf"

Neen, deze keer is Marijnissen niet de pineut, maar een artikel in het partijblad van de Nederlandse liberale partij VVD, getekend met het pseudoniem H.S.M. Frankenvrij. Het artikel draagt wel de goedkeuring weg van VVD-senator Heleen Dupuis, voorzitter van de redactie (geciteerd in Het Parool, 4 april).

Het blad stelt dat het verspreiden of openlijk ten gehore brengen van de Koran discriminatie en opruiing inhoudt. Eigenlijk zou er een 'gekuiste' versie moeten komen. De Koran is immers 'primitief, ongenuanceerd, onverdraagzaam, agressief en haatdragend, met name jegens andersdenkenden.'

De auteur citeert: "Wij zullen de ongelovigen braden in een vuur waarbij telkens hun huid, wanneer die gebakken is, zal worden vervangen door een andere opdat zij een waarlijke bestraffing smaken." (Soera 4, 56).

Dat het artikel onder pseudoniem verschijnt vindt de redactie normaal: Better safe than sorry".

Het Parool merkt op dat voormalig VVD-kamerlid Ayaan Hirsi Ali ook regelmatig de islam bekritiseerd heeft, maar nooit gezegd heeft dat het verspreiden van de Koran een misdrijf was. Geert Wilders van zijn kant vindt dat moslims de helft van de Koran moeten verscheuren.

Het debat wordt wel degelijk gevoerd in Nederland, ook in de kwaliteitskranten, die ruime echo verlenen aan de recente stellingen.

Zeer kort genoteerd

Bij het overlijden van Karel Dillen wist VTM-nieuwsman Stef Wauters dat Dillen een 'oud-collaborateur' was. Wel, in tegenstelling tot bijvoorbeeld André Leysen of wijlen Hugo Schiltz of zelfs een Günther Grass klopt dat van geen kanten.
Er volgde (uiteraard) geen rechtzetting.

*

Iets gelijkaardigs in 't Pallieterke (2 mei) waar Marc Platel zich ergert aan het feit dat 'we laten horen dat over de grenzen van Brussel gepraat kan worden. "We hebben het in dat geval over onder meer de (linkse) Vlaamse republiekers die een 'origineel' statuut voor Brussel uitdokterden waarin ze alvast de zes faciliteitengemeenten zomaar slachtofferen."

De heer Platel vertelt er niet bij dat in dit plan Brussel niet uitgebreid wordt met zes faciliteitengemeenten, maar met héél Vlaanderen: het is een pleidooi om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest af te schaffen en Brussel in Vlaanderen te integreren. Een kleine nuance dachten wij.

Dat twee medewerkers van 't Pallieterke enkele weken daarvoor een belgicistisch manifest ondertekenden ("Voor meer België") zal de man uit Kraainem wellicht ontgaan zijn.

Dit gaat te ver

En dan nog een aantal dingen die voor ons écht wel te ver gaan...

*

In Bagdad bouwen de Amerikanen een muur, in de hoop zo Mexicaanse klandestienen die de grens over willen tegen te houden.

*

Op een kermis in Aragon werd een kraam gesloten 'Vrouw met baard'. Ze werd door de Guardia Civil ondervraagd over eventuele contacten met Al Qaïda.

*

In Brussel zal Vlaams cultuurminister Bert Anciaux twee 'anarchistische' kroegen subsidiëren (Dada en De Dolle Mol). Dit is een wereldprimeur: nergens elders worden anarchistische drankgelegenheden door de overheid gesubsidieerd. België is het land van het surrealisme.

*

In Antwerpen werd het sanitair van de rechtse bruine kroeg Leeuw Van Vlaanderen opgekalfaterd, geen overbodige luxe trouwens. Subsidies kwamen er wellicht niet aan te pas, maar naar verluidt zou De Morgen een aantal onderzoeksjournalisten ingeschakeld hebben om na te gaan of er geen internationale extreemrechtse fondsen aan te pas kwamen.

*

Didier Reynders is een charme-offensief begonnen in Vlaanderen en dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Uiteraard heeft hij zich in de eerste plaats gewend tot mensen uit het bedrijfsleven. De Vlaamse pers was zeer enthousiast over zijn verbeterde taalvaardigheid in de taal van Vondel en misschien nog meer over het feit dat hij zich opwerpt als een alternatief voor het bloedrode Wallonië.

Dat het hem menens is met zijn charme-offensief bewijst het feit dat hij als voorzitter van de MR en topminister Olivier Maingain naar voor geschoven heeft als lijsttrekker voor zijn partij in Brussel-Halle-Vilvoorde.