Nummer 139


Redactioneel | september 2008


Wie is vandaag nog 'politiek correct'? (Christian Dutoit)<< Nummer 139

Bij onze zuiderburen, en dan bedoel ik niet Wallonië maar het échte Frankrijk, is een rel van jewelste losgebarsten omwille van een column van ene Siné (ook cartoonist) in Charlie Hebdo, een blad dat al jaren zowat de spot drijft met alles wat beweegt. Het weekblad mocht in de zomer van 1993 zelfs België niet binnen na de dood van de ei zo na heilig verklaarde overleden vorst Boudewijn, omwille van 'majesteitsschennis'. Nu kan men inderdaad vinden dat het bij een overlijden - van om het even wie - wel enige terughoudendheid in acht genomen wordt, maar van een supersatirisch blad als Charlie had niemand dat eigenlijk verwacht.

Charlie had vroeger als ondertitel 'journal bête et méchant', en sleurde er nagenoeg iedereen door, hierbij niet steeds rekening houdend met een zekere goede smaak, maar dat is wellicht een burgerlijke opmerking. Dat terzijde. Het blad publiceerde de omstreden Deense cartoons en kreeg daarvoor een proces aan zijn been, maar won het. Maar de afgelopen zomer is er iets misgelopen. Medewerker Robert Siné (thans 79 jaar oud) had in een column iets gezegd over een familielid van de Franse president Sarkozy en daarbij verwezen naar zijn Joodse origine en gesjoemel bij de firma Darty. We gaan hier niet in detail op in. De hoofdredacteur van het blad vroeg zijn medewerker om zich te verontschuldigen, iets wat Siné weigerde, en prompt werd hij aan de deur gezet. Dit ontslag werd merkwaardig genoeg toegejuicht door een groot deel van de Franse linkerzijde, de directeur van de Parijse krant Libération voorop, die er het klassieke Franse antisemitisme bijsleurden (Drumont, Maurras, Brasillach) maar ook herinnerden aan de 'funeste traditie' van het 'linkse antisemitisme' (o.m. Proudhon). Dit is geen typisch Frans verschijnsel, bij ons hadden we ook een Jules Destrée ("Sire, il n'y a pas de Belges") die zich in die traditie inschreef, of ter rechterzijde een jonge Hergé, geestelijke vader van 'Kuifje'. Ook in de Vlaamse beweging van het interbellum waren er antisemitische stromingen, o.m. belichaamd door Ward Hermans (VNV). Maar vaak wordt er een amalgaam van gemaakt: onlangs nog beweerde iemand in een vrije tribune in De Standaard dat Joris van Severen antisemiet was, iets wat wel heel nieuw is.

De politiek correcte wereld heeft lange tenen. Spotten met moeder de heilige kerk mag en wordt zo nodig aangemoedigd, maar enige kritiek op andere monotheïstische godsdiensten als daar zijn de islam of het jodendom, is totaal misplaatst en uit den boze. Zelfs voorzichtige kritiek, dat mocht Geert Van Istendael recentelijk ondervinden.

Herinnert iemand zich nog Dries van Agt? Deze man was minister-president van Nederland tussen 1977 en 1982 (drie kabinetten) en boegbeeld van de CDA, de christendemocraten. Na zijn ambassadeurschap voor de EU in Japan en de VS is hij een aantal keer naar Israël geweest, en werd daar geconfronteerd met ernstige schendingen van mensenrechten jegens het Palestijnse volk. In Nederland was het tot voor kort niet de gewoonte van ook maar ene zin kritiek te uiten tegenover de politiek van Tel Aviv. Welnu, Van Agt heeft dit taboe doorbroken, Vandaag wordt hij door wat er van politiek correct Nederland rest uitgescholden voor 'antisemiet'. In Tribune, het blad van de Nederlandse SP (september 2008), zegt hij letterlijk; "Ik wist dat die zweepslag over mijn rug zou worden gelegd toen ik begon aan het bekritiseren van Israël. Shimon Peres, de huidige president van Israël, heeft dat zelfs aangeraden, om mensen die Israël als staat bekritiseren, te betichten van antisemitisme."

Het zijn klassieke trucs. Als je zelfs maar voorzichtige kritiek hebt op iets word je in een verdomhoekje geduwd. Een sympathisant van het Baskische streven naar soevereiniteit is de facto een crypto-terrorist, een voorstander van Vlaamse zelfbeschikking moet wel extreemrechts zijn en als hij het tegendeel beweert is hij naïef of een oen, iemand die voorstander is van de scheiding tussen kerk en staat en dus een opmerking maakt over hoofddoeken of aanverwante textiel is een racistisch varken... Kies zelf maar een geuzennaam!