Nummer 147


Taal | mei 2009


Dieren zijn net als mensen... (Frans Maes)<< Nummer 147

Enige jaren geleden toen de heren J. Pijpen en L. De Pelsmaker met hun items over paardensport niet weg te branden waren uit het VRT-sportnieuws deden zij het op zijn Engels en hadden zij het steevast over de benen en de mond van hun lievelingsdieren. Toch kent van Dale als lichaamsdelen van die edele dieren alleen poten en bek of muil. Hetzelfde geldt voor schepen: de Engelsen hebben het steevast over een "she" terwijl het schip - als de media het al niet verkeerdelijk hebben over een boot- in het Nederlands nog altijd onzijdig is.

Nog bruiner bakt men het wanneer het over dieren gaat. De jongste mediaheisa rond het eerste olifantenjong dat recent geboren werd in de Antwerpse zoo, ging gepaard met slordig, ja verkeerd taalgebruik. Olifantenkoe Pyo Pyo was zwanger, bedoeld werd drachtig. Na een zwangerschap van 22 maanden - bedoeld werd dracht- beviel zij. Hier hadden de nieuwslezers en dagbladjournalisten kalfde of wierp zij een koekalf, moeten gebruiken!

Het exact benoemen van de dingen en het gebruik van de juiste terminologie schijnt voor veel journalisten een onoverkoombare hinderpaal te vormen. Toen een paar maanden geleden een van de grootste containerschepen ter wereld de haven van Zeebrugge aandeed, werd boudweg beweerd dat het in de haven voor anker ging. In een haven wordt nooit voor anker gegaan, tenzij in noodgevallen. Hier had men nochtans keuze genoeg: aanleggen of afmeren, aanmeren en zelfs kortweg meren.

En dan is er nog de Kerk en de katholieke ritus. Bij zijn bezoek aan het Midden Oosten deed de paus een mis. In West-Vlaanderen "doet de paster een messe". Een mis opdragen of een mis celebreren is voor de jongens en meisjes van de media ... latijn.

Gemakzucht of "mode" leiden ertoe dat tegenwoordig alleen nog het vrouwelijk genus van de substantieven wordt gebruikt terwijl sommigen zelfs het onderscheid tussen slaan en slagen niet meer kennen! Waar blijven de correctoren van de geschreven pers en de taalombudsmannen bij radio en TV?