Nummer 16


| december 1995


225 miljoen (Roel Van Booitshoecke)<< Nummer 16

Dat is het bedrag dat de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks betaalt voor de integratie via het onderwijs van franstaligen in de zogenaamde faciliteitengemeenten. Die faciliteiten bestaan nu zo'n slordige dertig jaar, en het wordt dus hoog tijd dat even ernstig wordt nagegaan of dit bedrag inmiddels nuttig werd besteed aan integratie.

Onderwijsminister Luc Van den Bossche, van wie nochtans bekend is dat hij een 'Vlaamse reflex' heeft, schrapt 35 miljoen subsidies voor taalonderricht aan migranten. Het gaat om een bedrag dat natuurlijk kleiner is dan de 225 miljoen die aan de francofone bourgeois in de faciliteitengemeenten wordt besteed. Wellicht meent de excellentie dat deze subsidies weggesmeten geld zijn. Echter, migranten die een inspanning doen om Nederlandse cursussen te volgen, zijn op zijn minst veel meer integratie-bereid dan de rijke francofonen die zich in Vlaanderen gaan vestigen en privileges opeisen.

De situatie van de Brusselse Vlamingen wordt meer en meer gekoppeld aan die van de 'Franstalige minderheid' in de 'périphérie'. Zo willen het de Franstaligen in Brussel, en dus ook de Vlamingen die in het pacificatiemodel geloven. Vlamingen, onder meer van de Volksunie, die kredieten goedkeuren voor OCMW-ziekenhuizen waar de wet met de voeten wordt getreden. De taalwetten, waarvoor de vorige generaties toch wel wat gestreden hebben, worden onder de mat geveegd. Bij de Post mogen voortaan de postoversten beslissen of iemand al dan niet tweetalig is. Zij kunnen dit uiteraard beter dan het Vast Wervingssecretariaat. Wie in Brussel woont - hierbij laten wij uitdrukkelijk de rijk gesubsidieerde 'cultuurvlamingen' van allerlei slag buiten beschouwing - ziet dagelijks hoe het Nederlands meer en meer verdrongen wordt uit het stadsbeeld.

Een aantal Vlaamse intellectuelen dragen hun steentje bij om de Brusselse Vlamingen de genadeslag te geven. Elke vorm van protest wordt afgedaan als oubollig, bekrompen, archaïsch, 'fascistoïd' ... en vul zelf maar verder in. 'Bosnische toestanden' zijn nooit veraf. Waarom niet 'Jurassic Park'? De zogenaamd progressieve krant De Morgen overtreft zichzelf in het schieten naar al wie ook maar enigszins ontsnapt aan de identiteitsschaamte. In haar kielzog laveren een Marc Reynebeau, Luc Huyse, Kas Deprez en andere sujets die er zich vandaag voor schamen dat hun ouders en grootouders ervoor hebben gezorgd dat zij een of andere academische titel konden behalen in eigen taal.

Wie zei er ook al weer dat de Vlaamse beweging overbodig is geworden?