Nummer 39


| september 1998


Laat de VU terug 'Vlaams' worden! (Christian Dutoit)<< Nummer 39

Meervoud is een opinieblad. Dit betekent dat wij vaak uitgesproken standpunten poneren, en het is er ons niet noodzakelijk om te doen de grootste gemene deler te vinden. Wij zijn niet partijpolitiek gebonden, en dat maakt het ons mogelijk in alle onafhankelijkheid na te denken over onze politieke doelstellingen en de mogelijke strategieën om die enige kans te geven.

Voor iets grotere bewegingen en comités is het vaak moeilijker om evenwichten te vinden. Dit mocht het IJzerbedevaartcomité jarenlang onvervinden, en in feite is de discussie niet helemaal afgerond. Het 'vergelijk' dat dit jaar tot stand kwam lijkt meer op gewapende vrede of koude oorlog dan op een echte détente. Echter, naar de buitenwereld toe werden de scherpe kantjes afgerond en hoeven er geen schaamteloze vertoningen meer opgevoerd te worden.

Wat zich vandaag in het partijpolitieke Vlaams-nationalisme afspeelt is daarentegen weinig verheffend noch hoopgevend. Onze mening over het Vlaams Blok is gekend. Het zal zeker wel zo zijn dat er een uitgesproken Vlaams-nationale tendens binnen de extreme rechterzijde bestaat, en dat die niet immer alle plooien kan gladstrijken met de zuiver racistische of opportunistisch-populistische strekking binnen de partij, maar globaal genomen is het dominante karakter van een extreem-rechtse partij als vertegenwoordiger van een nationale beweging een smet op het blazoen van die beweging. En de Vlaamse beweging kan, zowel tegenover de buitenlandse publieke opinie als tegenover de eigen jongeren, best wat public relations gebruiken.

De verantwoordelijkheid van diegenen die beweren dat zij partijpolitiek uiting geven aan het 'democratisch nationalisme' is dus des te belangrijker. Daarom is de puinhoop die de Volksunie er de laatste jaren van gemaakt heeft nefast. Door het binnenhalen van enkele yuppies van de Coudenberggroep, die nooit ofte nimmer enige belangstelling betoond hebben voor de Vlaamse beweging, laat staan dat ze ook maar enige Vlaamse reflex zouden hebben, heeft een deel van de VU-top de bijna moegetergde Vlaamse achterban nogmaals in de kou willen zetten. Het is daarom verheugend dat er in extremis vanuit de parlementaire fracties eindelijk een fronde begonnen is tegen de idiotie van de wereldvreemde verkopers van gebakken lucht. Wie geconfronteerd wordt met de onnozeliteiten in de publicaties van ID21, en dat op een ogenblik dat Leo Peeters (SP) en Brigitte Grouwels (CVP), die toch een traditioneel niet-nationalistische achterban moeten overtuigen, de dienst uitmaken in de Vlaamse beweging, kan alleen maar betreuren dat er niet eerder opgetreden werd tegen de uitverkoop van het zgn. 'democratisch nationalisme'. Wij van onze kant zullen ons zeker niet laten ontmoedigen. Wij hopen dat de nationalisten zich binnen de Volksunie binnenkort weer thuis zullen voelen. Alleen al omdat een versterkte, democratische Vlaams-nationale fractie een belangrijke ruggensteun kan vormen voor de Vlaamsgezinden in andere partijen, die men vandaag al te goedkoop en te makkelijk verwijt het Vlaams Blok na te lopen wanneer ze uitgesproken Vlaamse standpunten verdedigen.