Nummer 88


| juni - juli 2003


Hendrik Carette: een hopeloze levenswandel (Christian Dutoit)<< Nummer 88

In de reeks VWS-cahiers van de Vereniging van West-Vlaamse schrijvers verscheen zopas een nummer gewijd aan onze huisdichter Hendrik Carette. Het werd geschreven door de Brugse dichter en beeldhouwer Renaat Ramon, en beschrijft de bewogen levenswandel van de jonge dichter, in enigszins gekuiste versie. Ramon grasduint ook in het uitgebreide oeuvre van de jonge meester, waarbij hij terecht opmerkt: "Soberheid is niet een van de deugden die deze dichter siert; de brachylogie is niet zijn uitverkoren stijlfiguur" (p. 17). Het is Ramon niet ontgaan dat Hendrik met een vrij vaste regelmaat aan ons orgaan meewerkt, via een "column in flamboyante stijl", en dat zijn 'dada's' onder meer Cioran, Marguérite Yourcenar, Michel de Ghelderode, Ernesto Che Guevara en Joris Van Severen zijn. Ramon: "Wij kunnen dus nog wel een en ander verwachten van een man die, tot verwondering van zowel zijn goede als van zijn slechte vrienden (sic), maar waarschijnlijk tot zijn eigen heil en ten faveure van zijn literaire productie, niet langer als een stadsnomade leeft, maar, ondanks de levenslange afkeer van domicilie die hij met Bruce Chatwin deelt, min of meer gesetteld is met een vaste vriendin, een vaste woonst, een vaste job, een e-mail en een stamlokaal." Wat er bedoeld wordt met een 'stamlokaal' is al evenzeer een raadsel voor zowel zijn goede als zijn slechte vrienden, maar de 'petit fonctionnaire, grand poête" wordt af en toe gesignaleerd in het literaire salon Palma van de Françoise Sagan-kenster Marita Vlaeminck (Bogaerdenstraat, Brussel), in het mondaine etablissement Troopeird ter hoogte van de Heyvaertstraat te Anderlecht of op het chique terras van Liberty aan het Vrijheidsplein, in de schaduw van het Barrikandenplein en het Madouplein.

Het vlot geschreven boekje bevat naast een geautoriseerde levensschets ook een bloemlezing van gedichten en andere schrijfsels van Carette (o.m. uit zijn dichtbundels, literaire tijdschriften zoals het onvolprezen Kruispunt, Betoel, Radar en zelfs Meervoud.) Het druksel is verlucht met talrijke lichtdrukmalen, waarop hij o.m. als een soort kleine 'Querelle de Brest' prijkt in matrozenpakje, of een gelegenheidsfoto met generaal-vlieger op rust Piet de Groof en collega-dichter Freddi Smekens. Een gemiste kans is dat Renaat Ramon blijkbaar geen toegang had tot het legendarische foto-archief van Hendrik, waar wij al jaren, in goede en slechte tijden, zonder verpinken een beroep kunnen op doen.

Eén ding is ons duidelijk: Carette is nog lang niet uitgeschreven en heeft nog heel wat in petto. Wij hopen dus vurig maar met het volste vertrouwen dat deze charmante, ietwat ascetische maar daarom niet minder boeiende en immer alerte waarnemer van het wufte Brusselse en Schaarbeekse stadgebeuren, nog jaren de kolommen van dit magazijn mag helpen verluchten met zijn poëtische en vaak profylactische bijdragen.

Renaat Ramon over Hendrik Carette. VWS-cahiers, jaargang 38, nr. 2, maart-april 2003. Te verkrijgen via het VWS-secretariaat, Lieve Terrie, Betferkerklaan 187, 8200 Brugge. Tel. 050/39.14.74.