Nummer 90


Toemaatje | oktober 2003


Zelfkastijding binnen de Vlaamse beweging (Hendrik Carette)<< Nummer 90

Laten we ons na de zoveelste kaakslag met onze ketenen kastijden
en laat ieder zich wentelen in zijn eigen mythe en Utopia.
Als ons nog iets rest, een schijn van grandeur of een zweem van grandezza,
laten we het dan uitzingen, ook al is het met bloeddoorlopen ogen.