Nummer 138


Actueel | juni - juli 2008


Overijse (Rudi Coel)<< Nummer 138

De gemeente Overijse heeft onlangs een kliklijn geopend waarin burgers worden opgeroepen om handelaars aan te geven die affiches in een andere taal dan het Nederlands uithangen.

Zo stond het tenminste in de pers te lezen. Eerste minister Yves Leterme haastte zich na aan een interpellatie van FDF-kopstuk om te zeggen dat "dergelijke procédés onaanvaardbaar zijn". Marino Keulen had nam woorden als "middeleeuws", "verwerpelijk" en "beneden alle peil" in de mond, en zijn woordvoerder deed dit alles denken "aan praktijken van Hitler".

"Ken je bedrijven die hoofdzakelijk anderstalige reclame verspreiden? Stuur de reclamefolder, of bv. een foto van een reclamebord. Geef ons informatie over de wijze van verspreiding (bv. op naam of huis aan huis) en bezorg ons het adres van het bedrijf in kwestie.".

Zo staat het er letterlijk ... op de website van vzw De Rand. De Vlaamse overheid heeft dus zelf ook een kliklijn. Misschien moet Marino Keulen naast de burgemeester van Overijse ook zijn collega Frank Vandenbroucke op het matje roepen. In het verslag van de Task Force Vlaams beleid, een ambtelijke werkgroep onder leiding van de gouverneur van Vlaams-Brabant staat te lezen "De provincie Vlaams-Brabant zal, in samenspraak met de VZW de rand, onderzoeken of een initiatief kan genomen worden om een centraal meldpunt op te richten waar klachten in verband met taalgebruik door handelaars, verenigingen of organisaties kunnen gebundeld worden en waar ook een standaard klachtenbrief zal kunnen gedownload worden." Laat centraal meldpunt nu net de naam zijn die Overijse aan zijn klachtenloket gegeven heeft.

Niet alleen de gemeente Overijse bezondigt zich dus aan laakbare praktijken, maar ook de Vlaamse overheid. De Franstaligen krijgen gelijk als ze zeggen dat heel Vlaanderen gesmet is met onverdraagzaamheid.

Anderzijds. De Franstaligen hebben ook zo een klachtenloket. Het heet L'office des consommateurs francophones en is gevestigd in het huis de la Francité. De voorzitter is Christophe Gasia, in zijn vrije tijd gemeenteraadslid voor het FDF.

Een klachtenloket is trouwens nog wat anders dan een kliklijn. Het resultaat van die verklikking bestaat er ook niet dat de politie de handelaars uit bed licht en met de handboeien om de polsen afvoert. Neen, de handelaar in kwestie krijgt een vriendelijke brief waarin hem of haar gevraagd wordt te zorgen voor een Nederlandstalig uitstalraam, Nederlandstalige publiciteit en affiches en om de klanten in het Nederlands aan te spreken. Het is een spijtige vaststelling dat Vlaamse handelaars makkelijk geneigd zijn om meertalige reclame te verspreiden of hun etalage drietalig te maken. Op die manier wek je natuurlijk de indruk dat de gemeente tweetalig is en ontneem je de inwijkelingen de zin om Nederlands te leren en te gebruiken.

"Het taalgebruik is vrij voor bedrijven en zelfstandigen en eigenlijk voor alle particulieren. Dat staat zo in de Grondwet. Overijse kan niets verbieden", stottert Marino Keulen opgewonden. Overijse verbiedt natuurlijk niets. Het stuurt zoals reeds gezegd brieven. Op instigatie van de Vlaamse regering. "De brievenactie naar bedrijven en handelaars wordt onverminderd voortgezet, met steun van verschillende gemeenten, actiegroepen en de provincie", leert de beleidsbrief van Frank Vandenbroucke ons.

Dat het taalgebruik vrij is, gaan we trouwens niet betwisten. Het is dan ook uit zuivere vrijheidsliefde dat het personeel van zowat alle grootwarenhuizen, krantenwinkels, eetzaken, enz. ons in Brussel hun klanten enkel in het Frans aanspreken. Dat is trouwens ook het geval in zowat een derde van de restaurants in Overijse.

Heel de mediaheisa rond Overijse kadert eigenlijk in een operatie beschadiging in aanloop naar 15 juli. De Vlaamse pers en politici zijn er lekker ingetuind. Het taalloket van de gemeente bestaat trouwens al sinds 2005.