Nummer 151


Standpunt | november - december 2009


Het vodje (Mireille Leduc)<< Nummer 151

Herman wou president worden. Niet van een of ander clubje. Nee, van de hele Europese Unie. Naar het schijnt wordt die president het gezicht van Europa. Vladimir en Barack zijn gewaarschuwd. Nu krijgen zij pas een speler van formaat tegenover zich. Zij kunnen zich al voorbereiden op een nieuwjaarskaartje met een gedichtje van zeventien lettergrepen. Daar zullen zij niet van terug hebben.

Want Herman heeft blijkbaar alle kwaliteiten om grote president van dit clubje te worden. De eerste president van de Unie. In de Verenigde Staten hadden zij ook zo een figuur. Zij hebben hun hoofdstad naar hem genoemd. Het Derde Gewest kan al nieuwe verkeersborden bestellen. Herman is er klaar voor. Naar het schijnt laat hij zich nu een nog grijzer maatpak aanmeten.

Als Europees Gezicht kan hij dan allerhande Staten gaan vertellen wat zij moeten doen om bij zijn clubje te mogen komen. Mensenrechten respecteren, verkiezingen organiseren, en bovenal de democratische rechtsstaat installeren. En dan is ons Grijs Gezicht bijzonder goed voor geplaatst om uit te leggen hoe die rechtsstaat zo moet werken.

Een rechtsstaat is dus een staat waar het recht voor iedereen geldt, ook voor de overheid. En dan wordt het een beetje moeilijk. Want ons Grijs Gezicht deed er nu toch al maanden alles aan om zijn regering in stand te houden. Die regering stak wel niet veel uit, maar dat is een detail, hebben wij gehoord.

Zowat iedere Hoge Vergadering in het land heeft intussen al wel een belangenconflict ingeroepen. Het Vaderland is immers in gevaar zo luidt het. Waarom? Een democratische meerderheid zou immers wel eens een wet kunnen aannemen. Spookbeelden doemen al op. Bruinhemden in een Berlijns theater die de grondwettelijke vrijheden opstoken? Neen! Iets veel ergers in onze democratische rechtsstaat. Een parlement dat een wet wil goedkeuren om een arrest van een grondwettelijk hof te doen naleven. Dat brengt dus het Vaderland in gevaar, de grondwet naleven. Hoe zal ons Grijs Gezicht dat uitleggen aan die kandidaat-clubleden?

Nog leuker wordt het als hij aan het volgende hoofdstuk in zijn democratische les komt. Verkiezingen. Wij leggen graag uit hoe het er best zou aan toe gaan in Zuid-Baloetjistan, Opperkirgizië en West-Zambeziland. Wij zenden er zelfs eminente waarnemers naartoe. Zelfs, God verhoede het, naar Florida en Utah. Onze waarnemers weten immers hoe je verkiezingen moet organiseren. Je hebt een wet, en een grondwet, en die respecteer je bij verkiezingen. Anders ben je bezig met een hoop autocratisch geknoei, wijlen de Sovjet-Unie waardig. Alleen zal onze "no-profile" president er wel niet moeten bij zeggen dat de volgende federale verkiezingen in zijn eigen staat een klein loopje nemen met een hoop wettelijke en grondwettelijke bezwaren. En dat hij er nogal aan meegewerkt heeft. Wellicht groot applaus bij de kandidaat-clubleden. Als je zo mag knoeien, dan moet Europa wel bijzonder aantrekkelijk zijn.

Ooit riep een premier dat de grondwet geen vodje papier is. Maar ja, die was van een andere partij dan ons Grijs Gezicht, of niet?