Nummer 18


Euskadi/Baskenland | april 1996


Cyberterrorisme tegen Basken (Paul Van Cappellen)<< Nummer 18

Vanaf oktober 1995 was op Internet een "Web-Site" van "Euskadi Information" te lezen. Nog geen half jaar later verdween de informatie over Baskenland uit de electronische wereld ten gevolge van een opgepepte haatcampagne en een geslaagd sabotage-opzet. Erg lang zullen de Internetgebruikers echter niet moeten wachten. In april komt "Euskadi Information" weer op het Net en nog wel vanuit Vlaanderen.

De oorspronkelijke Web-pagina's werden door Euskadi Information op Internet gezet in samenwerking met het Zwitserse solidariteitscomité Euskadi Koordination. Ze werden gepubliceerd door de "Internet Access AG"-provider in Zurich onder het adres http://www.access.ch/~euskadi/. In december werden de pagina's toegankelijk gemaakt via de meest populaire zoekmodules op Internet zoals Yahoo, Lycos enz... Euskadi Information was zowel in het Engels als in het Frans, Duits, Spaans en Baskisch on-line beschikbaar.

In januari werden maar liefst 20.000 pagina's geconsulteerd door zo'n 1500 bezoekers, en daarmee werd ook het informatie-aanbod stapsgewijs uitgebreid : van politiek over taal en cultuur tot sport en zelfs de culinaire kwaliteiten van Baskenland werden niet vergeten.

Hoewel de voorgeschotelde informatie geselecteerd werd uit in Spanje zelf overal vrij beschikbare bronnen bleek het initiatief toch een doorn in het oog van de Spaanse media en veiligheidsdiensten. Op 19 januari lanceerde het conservatieve blad El Correo Español onder de titel "InternETA" een aanval op de Web-site van Euskadi Information. De initiatiefnemers werden er zonder meer van beticht ETA-sympathisanten te zijn die een vertekend beeld van de situatie in Baskenland weergeven. De dag daarop namen praktisch alle andere kranten het bericht over een deden er nog een schepje bovenop : het ultra-conservatieve blad ABC uit Madrid beweerde dat ETA Internet gebruikte om gecodeerde boodschappen door te seinen en dat de politie bezig was met een onderzoek naar de activiteiten van de initiatiefnemers.

De daarop volgende dagen nam de hetze nog in hevigheid toe. De kranten en media plozen de informatie uit en beschuldigden Euskadi Information van "apologie aan het terrorisme", een misdaad waarvoor men in Spanje veroordeeld kan worden tot 12 jaar gevangenisstraf. ABC beweerde nogmaals dat de politie ETA ervan verdacht aanslagen voor te bereiden en gegevens uit te wisselen via Internet en beschuldigde de initiatiefnemers in Zurich ervan deel uit te maken van een internationaal terroristisch netwerk vanwege de Web-Links met informatiepagina's over de Zapatisten in Mexico of Sinn Féin in Ierland.

Rond deze periode begonnen ook de eerste bedreigingen via de electronische post bij Euskadi Information binnen te lopen. Het merendeel kwam uiteraard uit Spanje en zelfs doodsbedreigingen waren niet uit de lucht. De bedreigingen werden al snel gevolgd door pogingen om in te breken in de Web-Site. Eén geslaagde actie waarbij alle informatie overhoop werd gehaald en het initiatief in het belachelijke werd getrokken werd zelfs breed uitgesmeerd in de triomferende Spaanse media : "Anti-terroristische 'hackers' vechten terug tegen de ongewensten op Internet" of "Het democratisch virus".

Ondertussen werd in een aantal Spaanse nieuwsgroepen op Internet zoals soc.culture.spain en es.talk.politica reeds openlijk gediscussieerd over een eventuele e-mail bombing van Euskadi Information. Dit houdt in dat het slachtoffer wordt bestookt met enorme hoeveelheden elektronische post zodat zijn systeem uiteindelijk vast loopt omdat de computer de berichtenstroom niet meer kan verwerken.

Op 15 februari begon dan uiteindelijk het bombardement. Vanuit verschillende Spaanse universiteiten (Valladolid, Madrid,...) en vanuit enkele officiële instanties zoals de Spaanse telefoonmaatschappij werden enorme hoeveelheden elektronische post verstuurd naar Euskadi Information en naar de (commerciële) uitbater van het Internetsysteem in Zurich. een groot deel van de post werd gewoonweg gecreëerd door zogenaamde e-mail robots die tientallen berichten per minuut automatisch kunnen uitsturen. Achteraf werd in de pers zelf mel-ding gemaakt van betrokkenheid van de Spaanse veiligheidsdiensten in het opzet. Bovendien zouden de Spaanse autoriteiten voorheen reeds stappen ondernomen hebben om de Zwitsers te vragen de pagina's van Euskadi Information van Internet te halen.

Onder druk van de zware aanval besloot uiteindelijk de commerciële Internet-provider het abonnement van Euskadi Information op te zeggen, waarbij het bedrijf liet weten dat het hen speet dat er zulke aanvallen tegen de vrije meningsuiting waren, maar dat men daar weinig tegen kan ondernemen.
De Spaanse media klopten zichzelf ondertussen op de borst en in heel Europa werd het nieuws terzake uiteraard grotendeels overheerst door de Spaanse bronnen en interpretaties.

Ondertussen blijkt echter dat dit de eerste maal was in de geschiedenis van Internet dat een dergelijke actie werd opgezet om redenen van politieke censuur. Ondertussen worden echter ook andere Baskische initiatieven op Internet lastig gevallen. Culturele en politieke discussiegroepen worden overspoeld met beledigende boodschappen en men dreigt er zelfs mee de Baskische krant Egin op dezelfde manier van Internet te weren als Euskadi Information als ze haar plannen om on-line te gaan durft uit te voeren.

De initiatiefnemers van Euskadi Information laten zich echter niet afschrikken. Ondertussen hebben ze in ons land contact opgenomen met het alternatieve netwerk Knooppunt uit Gent dat ook op Internet is aangesloten. Nog deze maand zou via http://www.knooppunt.be/~euskadi/ de informatie weer beschikbaar moeten zijn. de initiatiefnemers hebben nu uiteraard meer voorzorgen genomen om een herhaling van een mogelijke sabotage- en censuurpoging te verijdelen, maar zeker is men natuurlijk nooit. De verkiezingen in Spanje en de daarmee gepaard gaande anti-Baskische hetze zijn dan misschien voorbij, maar er zullen altijd mensen rondlopen die vrije nieuwsgaring en -verspreiding pogen tegen te gaan...