Nummer 35Notice: Undefined variable: voornaam in C:\inetpub\wwwroot\meervoud\artikel.php on line 76

Notice: Undefined variable: achternaam in C:\inetpub\wwwroot\meervoud\artikel.php on line 76

| maart 1998


Berichten uit Eurocratië ( )<< Nummer 35

Tegenslag voor EU-personeel

Niet enkel onze eigenste Leo Peeters stuurt ambetante circulaires de wereld in. Het overkwam onlangs ook de in Brussel gevestigde EU-ambtenaren. Waar gaat het om? Tot vandaag konden EU-ambtenaren in de eindejaarsperiode voor een kleine 2.000 fr belastingsvrij alcohol en tabak inslaan. Dit is natuurlijk een klein bedrag, maar op een ogenblik dat zelfs de Duty Free-winkels op de luchthavens afgebouwd worden, zijn dergelijke gunstmaatregelen weinig populair. De Commissie geeft toe dat dit "ouderwets privilege moeilijk gerechtvaardigd kan worden". Menig burger vraagt zich af of die goedkope drank en sigaretten wel ècht nodig zijn voor het goed functioneren van de Europese instellingen. De EU geeft nu trouwens toe dat dit bescheiden belastingsvoordeel het imago van de ruim twintigduizend Europese ambtenaren geen goed deed.
Echter, om de pijn enigszins te verzachten heeft de EU nu aan de Belgische overheid een "symbolisch gebaar ter compensatie" gevraagd. Niemand weet tot dusver wat daarmee bedoeld zou kunnen worden.

Citaat

"Eén van mijn vrienden stelt dat niets minder comfortabel is dan een Brit te zijn op de Falklands, een Fransman op de atol Mururoa of een Deen op Groenland. Welnu, het is net zo voor ambtenaren, journalisten of diplomaten op post in de gemeenschapshoofdstad die wij Brussel noemen."

Miguel Angel Aguilar - El País (Madrid).

Nederlandse eurocritici verenigen zich

Midden maart ging in Amsterdam de eerste algemene ledenvergadering door van de Vereniging Democratisch Europa.
Het comité van aanbeveling van de vereniging is een bont allegaartje van intellectuelen, linkse politici en kunstenaars. Enkele namen: Maarten van Rossem, Anil Ramdas, Ashok Bhalotra, Johan van der Keuken, Ria Beckers, Abram de Swaan, Marc Bovens, Cees Hamelink.
De vereniging constateert dat er "een breed gedragen besef van onbehagen bestaat over de richting van de Europese eenwording en de gebrekkige democratie".
Opmerkelijk is dat heel wat intellectuele Nederlanders van niet-Nederlandse komaf zich aansloten bij de groep.
Architect en stedebouwkundige Ashok Bhalotra, zelf in Indië geboren, vindt dat Nederland als natie iets te verdedigen heeft binnen Europa. Hij denkt dan uiteraard niet aan klompen, tulpen of Edammerkaas, maar aan een bepaalde democratische traditie die eigen is voor onze noorderburen. "Waar anders in Europa vind je zo'n vrijheid van denken, om maar iets heel wezenlijks te noemen. Dat moet je nooit inleveren, nóóit! Maar dat zoiets in een geïntegreerd Europa op de achtergrond raakt, is een reële bedreiging."
Ook het hele culturele erfgoed komt volgens Bhalotra met Europa in de verdrukking. Hij kijkt verder dan zijn vakgebied: "Het zijn vooral de economen die oop de loop zijn gegaan met Europa. Er is een overkill van slechts financiële argumenten. Begrijp met goed: ik ben geen anti-Europeaan, maar ik heb moeite met dat lineaire denken, dat alles onomkeerbaar die kant opgaat."
De vereniging pleit voor een 'herbezinning' over Europa.
In de komende maanden hoopt Meervoud meer informatie te brengen over euro-kritische initiatieven in Noord-Nederland.

De Fransen begrijpen er niets meer van

Diplomatieke diensten in Parijs hebben laten weten dat ze een veto zullen stellen indien de volgende voorzitter van de Europese Commissie (voorzien voor het jaar 2000) niet perfect Franstalig zal zijn.
Frankrijk is immers allerminst te spreken over het feit dat het Engels steeds meer doorbreekt in Europa.
Heel wat Franse diplomaten deden al hun beklag over het feit dat ze de actualiteit van de Europese Unie niet meer ordentelijk konden volgen, omdat de meeste documenten enkel in Engelse versie verkrijgbaar zijn, zo meldt The Daily Telegraph.
De Franse ambassadeur bij de EU, Pierre de Boissieu, heeft hieromtrent een brief gestuurd aan Commissievoorzitter Jacques Santer. Hij heeft het in zijn brief terloops ook over de moeilijkheden die zijn geaccrediteerde landgenoten-journalisten in Brussel ondervinden omdat ze in de regel enkel Frans begrijpen.
Een recente steekproef die sloeg op meer dan 1 miljard bladzijden wees inderdaad uit dat het Engels met rasse schreden oprukt in de EU.

Europees ombudsman vecht voor transparantie

Jacob Söderman is sinds 1995 door het Europees Parlement aangesteld als ombudsman. Deze Fin van Zweedse komaf werkt nauw samen met Europees Commissaris Erkki Liikanen, eveneens een Fin, die verantwoordelijk is voor het personeel en de administratie.
Ze speelden samen ooit nog in de amateursvoetbalploeg van het Finse parlement.

In 1997 kreeg Söderman 1.182 klachten van EU-burgers, en dat waren er 40% meer dan het jaar ervoor. Fransen en Spanjaarden dienen de meeste klachten in, Zweden en Oostenrijkers komen er nauwelijks aan te pas, zo meldt Dagens Industri uit Stockholm.